Artykuły

Szanowni Państwo,


Jeśli zagościcie w naszych progach, zachęcamy do wykorzystania czasu wolnego na zwiedzanie okolic Kobylina. Naprawdę warto zobaczyć historyczne perełki, o których dotąd wiedzieli tylko nieliczni…

 

Polecamy:

 


w Grójcu:

 • Późnogotycki Kościół p.w. Św. Mikołaja.

Budowę kościoła datuje się na rok 1398. Jednakże w 1656 roku - podczas pożaru miasta - został on niemal doszczętnie strawiony przez ogień  i odbudowany dopiero w 1746 roku. Z pożaru ocalały: kropielnica i chrzcielnica z 1482 roku, przy której ochrzczono Piotra Skargę oraz krzyż z 1514 roku, który umieszczono na zewnętrznej ścianie kościoła.  Kościół do dzisiaj można podziwiać w samym centrum miasta.  Na uwagę zasługuje znajdujący się w ołtarzu głównym obraz z 1868 roku pędzla Rafała Hadziewicza oraz znajdująca się obok kościoła drewniana dzwonnica z 1889 roku. Ciekawostką jest naścienny zegar słoneczny z 1621 roku.

 

 • Klasycystyczny Ratusz w Grójcu

Wybudowany w 1809 roku według projektu Hilarego Szpilowskiego. Znajduje się przy głównym rynku  miasta i jest obecnie siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego.

 

 • XIX-wieczne koszary carskie

 Wybudowane przed 1860 rokiem w celu zakwaterowania tam oddziału Kozaków, znajdują się u zbiegu ulic Szpitalnej i Armii Krajowej. Obecnie mieści się tu Szkoła Podstawowa Nr 3.

 

 • Carskie więzienie.

Zbudowano je vis á vis koszar i do dziś pełni funkcję aresztu.

 

 • Hale targowe.

W ciągu ulicy Jatkowej znajdują się XIX-wieczne jatki miejskie, w których do dzisiaj mieszczą się sklepy różnych branż

 

 

 

dot1

w Warce:

 • Kościół  p.w.  Matki  Bożej  Szkaplerznej .

W podziemiach świątyni, wybudowanej w latach 1652 – 1746, złożone są szczątki książąt mazowieckich, w tym księcia Trojdena, a także matki Kazimierza Pułaskiego, Marianny z Zielińskich Pułaskiej. Na szczególną uwagę zasługuje znajdujący się w kościele najstarszy i najcenniejszy zabytek miasta - obraz Matki Bożej Wareckiej.

 • XIX- wieczny Ratusz

Wybudowany w 1805 roku, według projektu Hilarego Szpilowskiego  jest  obecnie siedzibą władz miejskich.

Zaprojektowany przez wybitnego architekta Augustyna Locci, dziś służy jako Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego, w którym znajdują się pamiątki po Pułaskim, a także dokumenty ilustrujące udział Polaków w walkach o niepodległość Stanów Zjednoczonych.

 • XIX- wieczny klasycystyczny dworek przy ulicy Długiej, w którym dziś mieści się Muzeum Ziemi Wareckiej.
 • Stary cmentarz.

Znajduje się tu grób podpułkownika Piotra Wysockiego, dowódcy i uczestnika powstania listopadowego z 1830 roku.

 • XVII-wieczny kościół pofranciszkański.

W jego murach spoczywają szczątki XV-wiecznego siłacza, Stanisława Ciołka, który sam na wieżę Kościoła Mariackiego w Krakowie wciągnął dzwon, którego nie mogło podźwignąć 40 ludzi.

 

 

 

w Lewiczynie:

 • Sanktuarium Matki Boskiej Pocieszycielki Strapionych.

 

 W obecnym stanie zachowało się od 1606 roku. Do najcenniejszych jego zabytków należą: późnogotycki relikwiarz Drzewa Krzyża Świętego, monstrancja złożona w darze przez króla Zygmunta III Wazę oraz ornat uszyty z ofiarowanego przez króla Jana III Sobieskiego namiotu wezyra, zdobyczy spod Wiednia. Na szczególną uwagę zasługuje wizerunek Matki Boskiej Lewiczyńskiej. Według legendy jest on jednym z 13 obrazów namalowanych przez św. Łukasza. Historycy sztuki datują go na XVII wiek. Cudowny obraz umieszczony jest w barokowym ołtarzu z 1750 roku. Pozostałe elementy wyposażenia świątyni wykonano w tym samym stylu.

 

 • Piaskowcowy nagrobek Antoniego Crutty.

Jest to smukła kolumna, znajdująca się na przykościelnym cmentarzu. Na jej szczycie ustawiono kamienną urnę, której czołowa strona zakryta jest wschodnim czarczafem. Ten orientalny charakter wynika z faktu, iż Crutta był Albańczykiem, tłumaczem języka wschodniego w kancelarii króla St. A. Poniatowskiego i jego ambasadorem w Republice Weneckiej.

 • Nagrobek Jakuba Błędowskiego - oboźnego polnego koronnego.

Pochodzi on z 1756 roku i wykonany jest w kształcie przyściennego sarkofagu.

 • Zegar słoneczny.

Datuje się go na rok 1826  i usytuowany jest w południowej stronie cmentarza.

 

dot1

w Górze Kalwarii:

 • Zespół Klasztorny Bernardynów.

Pozostałością po nim jest XVII–wieczny Kościół p.w. Najświętszej Marii Panny, zaprojektowany przez wybitnego architekta Jakuba Fontanę.

 • Barokową kaplicę Św. Antoniego.

Jedyna z zachowanych, a w niej znajduje się cudowny obraz i relikwie świętego.

 • Klasycystyczny Ratusz Miejski.

Zbudowany w latach 1829-1834 wg projektu Bonifacego Witkowskiego, z poprawkami jednego z najwybitniejszych architektów XIX wieku, Henryka Marconiego. Spłonął podczas wycofywania się z miasta oddziałów Wermachtu. Po zakończeniu remontu w 1951 r. budynek przeznaczono na siedzibę władz miasta i gminy oraz USC.

 • XVII-wieczny Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego.

Zwany niegdyś Kaplicą Piłata, wzniesiony został w 2 połowie XVII w. W krypcie kościoła (pod ołtarzem) spoczywa założyciel miasta, biskup Stefan Wierzbowski. Na szczególną uwagę zasługuje tu XVI-wieczna woskowa Pieta. Rzeźba przywieziona została do Polski prawdopodobnie na zamówienie króla Zygmunta III Wazy. Do Góry Kalwarii trafiła jako dar królowej Eleonory - wdowy po Michale Korybucie Wiśniowieckim.

 • Kościół  p.w. Opatrzności Bożej.

 Tzw. Wieczernik, wybudowany został w roku 1674  dla Zakonu Marianów. Zobaczyć w nim można sarkofag z relikwiami założyciela zgromadzenia, błogosławionego, księdza Stanisława Papczyńskiego, który był także kapelanem króla Jana III Sobieskiego.

 • Synagoga i dwór cadyka Altera .

Dwór cadyka Icchaka Meira Rothenberga Altera oraz zbudowany w 1903 roku jego prywatny dom modlitwy można zobaczyć na podwórzu przy ulicy Pijarskiej 10/12. W czasie II wojny światowej właśnie tu Niemcy dokonywali egzekucji na ludności żydowskiej. Obecnie pieczę nad zabytkiem sprawuje Warszawska Gmina Żydowska.

 • Cmentarz żydowski .

Został on założony w 1826 roku, ale do chwili obecnej zachowały się na nim: studnia do rytualnych ablucji oraz około sześćdziesięciu nagrobków. Najstarszy z nich pochodzi z 1840 roku. W 1991 roku odbudowano ohel na grobie cadyków z dynastii Alterów. Na terenie nekropolii wzniesiono także pomnik ku czci ofiar Holokaustu. 

 

 

w Mogielnicy:

 • XV-wieczną drewnianą kaplicę  p.w. Trójcy Świętej.

Na uwagę zasługuje późnorenesansowym ołtarz główny z I połowy XVII wieku  z malowidłem przedstawiającym Koronację N.M.P oraz krucyfiksem z XVIII wieku.

 • Kościół p.w. Św. Floriana z 1895 roku, który zachwyca wysmukłymi wieżycami dzwonnic.

 

 • Klasycystyczny ratusz z początku XIX wieku.

 

dot1

w Tarczynie i okolicach:

 • Gotycki kościół p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Tarczynie.

W wybudowanym w początkach XVI wieku kościele godne uwagi są: chrzcielnica z roku 1623-30, na której widnieje herb fundatora G. Prowansjusza,  XVII-wieczny barokowy prospekt organowy, ambona, barokowa monstrancja oraz puszka na komunikanty z XVIII wieku, XIX-wieczny krzyż ołtarzowy, mosiężna tacka i lichtarze oraz wbudowana w obręb muru klasycystyczna dzwonnica z 1842 roku.

 • Zajazd pocztowy z początku XIX wieku.

Poczta w Tarczynie należała do jednego z pierwszych urzędów w Królestwie Polskim i nosiła numer 11. Zajazd tarczyński stanowił jedną z najważniejszych stacji na trasie przez Grójec do Krakowa. Znajdował się tutaj punkt wymiany koni do dyliżansów, noclegownia i karczma dla pocztylionów.

 • Dwór w Petrykozach

Wybudowany w I połowie XIX w., klasycystyczny, murowany kryty gontem dwór został odrestaurowany przez aktora Wojciecha Siemiona, który stworzył w nim Wiejską Galerię Sztuki. Piwnice wykorzystał na ekspozycję sztuki ludowej, poddasze – na kolekcję sztuki nowoczesnej.

 • Kościółek p.w. Św. Jana Chrzcicielaw Rembertowie.

 

Wybudowany w 1538 roku został w całości wykonany z drewna i pozłocony. Na uwagę zasługuje wielki ołtarze w stylu późnego baroku. 


 

w Jasieńcu i okolicy:

 • XVIII-wieczny Kościół  p.w. Św. Rocha w Jasieńcu.

Wybudowany według  projektu Jakuba Fontany, późniejszego pierwszego architekta króla St. A. Poniatowskiego. 

 • Zespół dworsko-parkowy w Woli Boglewskiej.

Wybudowany w roku 1900 według projektu Apoloniusza Nieniewskiego. Na uwagę zasługuje secesyjna dekoracja. Obecnie mieści się tu siedziba filii Publicznej Szkoły Podstawowej w Jasieńcu.

 • Neogotycki kościół w Boglewicach. 

dot1

 

 

w Pieczyskach:

 • Sanktuarium Matki Boskiej Pieczyskiej.

Wzniesione w roku 1613, przez wieki było celem licznych pielgrzymek wiernych, które spieszyły, by tu w Pieczyskach modlić się przed cudownym obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, będącym wierną kopią Jasnogórskiej ikony. 

 • Granitowy głaz narzutowy

z wgłębieniem uznawanym za odcisk stopy Matki Boskiej, która ukazała się miejscowej ludności podczas nawały wojsk szwedzkich i w cudowny sposób uratowała ich od śmierci.

 

 dot1

 

 

 

  w Czersku:

 • Ruiny gotyckiego  zamku.

Zachowały się tu zaledwie trzy  wieże. Najokazalsza z nich to wieża bramna z brama wjazdową. Druga – to okrągła baszta zwana arsenałem, a trzecia – to największa baszta więzienna, pod którą znajduje się dziesięciometrowej głębokości loch. Z wież zamkowych rozciąga się zapierający dech w piersiach widok na   okolicę.

 

 

 

Firmy współpracujące z nami

 

Logo Gmina Grójec logo GOK 2013 ZG2ban    mciej bialy - fotograf              
edustrefa  logo_karlen.jpg Rohlig Suus

 logo klucz serwis

logo dza1  BCC logo6

 

 Zapisz się do naszego newslettera!